Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendář akcí

 ZÁŘÍ

 

ŘÍJEN

4. 10. Svátek zvířat (program přípravený žáky 9. roč. v průběhu dvou vyučovacích hodin)

 

LISTOPAD

 31. 10. Halloween (společný projekt ve třídách 1. st., program připraví žáci 8. A a 8. B)

 

PROSINEC

  1. 12. výlet do Prahy - návštěva výstavy "Betlémy v Betlémské kapli -      Jak se kdysi vařilo a svítilo"

  5. 12. Mikuláš ve třídách 1. st. ( během jedné hodiny)

  7. 12. společná hodina přírodovědy s třídou 4. B - v rámci celoškolního projektu "Naše tradice"

15. 12. společná hodina s 2. B - výroba vánoční ozdoby a vánoční čtení pro druháky

  20. 12. společné dvě hodiny s třídou 4. B  na téma "Vánoce u nás a u severních sousedů"- v rámci celoškolního projektu "Naše tradice"    

  20. 12. podvečerní vánoční akce na 1. st. od 16:30 hod., tradiční vánoční jarmark školní družiny od 15:30 hod. do 16:30 hod.

  21. 12. vánoční turnaj ve vybíjené - 3. a 4. třídy (během 2 vyučovacích hodin)

  22. 12. tradiční předvánoční dopoledne ve třídě

 

 LEDEN

 5. 1. "Tříkrálové setkání" - tradiční návštěva kostela sv. Jiří

 26. 1. návštěva kina v Modřanech - film Paddington 2

 

ÚNOR

5. 2. Recyklohraní - program ve škole během jedné vyučovací hodiny

15. 2. Harmonia Universalis - hudební pořad v sokolovně (cca60 min.)

 

BŘEZEN

  6. 3. Besedárium - pořad ve škole "Hra o přežití"

14. 3. návštěva divadla Minor - představení "Lipany"

23. 3. Andersenova noc (pro zájemce) - více na www.nocsandersenem.cz

27. 3. "Jarní slavnosti" ve škole

 

DUBEN

19. 4. Ornita - program "Krkavcovití" (v průběhu 4. hodiny)

20. 4. oslava Dne Země - program od žáků 8. a 9. tříd z Ekoparlamentu 2. st. (v průběhu 4. hod.)

23. 4. - 27. 4. škola v přírodě - Janov nad Nisou

 

KVĚTEN

18. 5. během 5. hod. - Celé Česko čte dětem - děti čtou dětem - předčítání dětem ve školce

24. 5. pro zájemce: recitační soutěž "Papoušek" od 12:30 hod. do 13:15 hod.

25. 5. - vlastivědná procházka starou Prahou s průvodcem - program Muzea hl. města Prahy

 

ČERVEN

 1. 6. sportovní atletické dopoledne na školním hřišti

19. 6. "Ochrana člověka za mimořádných událostí" - program profesionálních zdravotníků

18. 6. preventivní program - bezpečné chování v kyberprostoru - 2 vyučovací hodiny

 26. 6.  "Rok v naší škole" - výstava k závěru školního roku ve vestibulu školy od 15:00 hod. do 17:30 hod.

 27. 6. návštěva kina v Modřanech