Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc červen

Český jazyk

mluvnice:

- souhrnné procvičování probraného učiva:

- určování slovních druhů

- určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (osoba, číslo, čas, způsob; pád, číslo, rod, vzor)

- procvičování pravopisu koncovek podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského

- stavba věty - věta jednoduchá, souvětí

- podmět a přísudek ve větě

- shoda přísudku s podmětem - prvotní seznámení

nové učivo:

- řeč přímá a nepřímá - rozeznávání v textu

  učebnice s.

  PS: s. vybraná cvičení na opakování a procvičování, s. 70, 72 - 78; 81 - 90 cvičení podle individuálního výběru a potřeby procvičování

  Pravopisné pětiminutovky (zelené, fialové) - vybraná cvičení na souhrnné procvičování učiva

čtení:

- texty z čítanky: vybrané k učivu z dějepisu

 -  rozvíjení orientace v textu, vyhledávání informací, čtení s porozuměním, čtení s přednesem

- doplňkové čtení

- čtenářská chvilka s vlastní knížkou - 8. 6., 15. 6., 22. 6.

 

sloh:

- tvoření osnovy k zadanému textu

- představa ideálních prázdnin - vypravování, sestavení osnovy, zápis

- vyplnění formuláře - přihlášky na letní tábor

- dopis z prázdnin

 

Přírodověda

- ekosystém řeka a potok - rostliny a živočichové potoků a řek

- člověk a příroda, ochrana přírody, vztah k přírodě

- bezpečné chování v přírodě během léta

- zápisy výpisků

učebnice: s. 67, 68; 70 - 77

PS: s. 41 - 44

 

Vlastivěda - dějepis

- shrnující opakování a procvičování dosud probraného učiva

- Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova

- husitské války

- Jiří z Poděbrad

- zápisy výpisků

učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin: s. 32 - 38

PS: s.  vybraná cvičení + dobrovolně vybraná pro zájemce

- pokračování ve hře pro zájemce o historii, která bude vyhodnocena na konci června

 

Anglický jazyk

 • Denní aktivity a čas
 • Povolání a zájmy
 • Planety a počasí
 • Hodiny (detailně – čtvrt, půl, tři čtvrtě)
 •  

 • Slovesa opakování + detailně 3. os. přít. času: kladná věta, zápor, otázka
 • “Short answers”
 • Otázky samostatné i s  tázacím zájmenem
 •  

 • Slovní zásoba a psaní – lekce 7
 •  

 • Opakování všeho předchozího         
 • Rolové hry
 • Můj denní program (Rozhovor)
 • Sluneční soustava (Prezentace)
 • Předpověď počasí

procvičování: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/multirom?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Matematika

- opakování učiva

- práce s daty

Geometrie:

 - opakování učiva

Závěrečný test - 7. 6.