Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc květen

Český jazyk

mluvnice:

- průběžné procvičování probraného učiva:

- určování slovních druhů

- určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (osoba, číslo, čas, způsob; pád, číslo, rod, vzor)

- procvičování pravopisu koncovek podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského

- stavba věty - věta jednoduchá, souvětí

nové učivo:

- podmět a přísudek ve větě

- vyvození shody přísudku s podmětem

  učebnice s. 88 - 91, 93 - 97, 102 - 103

  PS: s. vybraná cvičení na opakování a procvičování, s. 65 - 69

  Pravopisné pětiminutovky (zelené, fialové) - vybraná cvičení

čtení:

- texty z čítanky: vybrané k učivu z dějepisu

 -  rozvíjení orientace v textu, vyhledávání informací, čtení s porozuměním, čtení s přednesem

- doplňkové čtení z pověstí (k učivu z dějepisu)

- čtenářská chvilka s vlastní knížkou - 15. 5., 18. 5., 22. 5.

30. 5. - představení dalšího zápisu přečtené knížky v čtenářském deníku

sloh:

- tvoření osnovy k zadanému textu

- vypravování a zápis zážitku ze školy v přírodě

- volné psaní

- vyjádření přání různými způsoby - Den matek

- popis zvířete podle vlastního výběru

 

Přírodověda

- ekosystém les - rostliny, živočichové, možnosti péče o les - dokončení

- praktické poznávání rostlin a živočichů, orientace v terénu - využití poznatků, které nám poskytl pobyt na škole v přírodě

- ekosystém rybník - rostliny, živočichové

- vycházka po blízkém okolí

- ekosystém park - rostliny a živočichové v parcích, využití procházky po Praze

- zápisy výpisků

učebnice: s. 62 - 66, 50 - 52

PS: s. 42 - 43, 29 - 31

 

Vlastivěda - dějepis

- shrnující opakování a procvičování dosud probraného učiva

- Lucemburkové

- Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova

- husitské války

- Jiří z Poděbrad

- zápisy výpisků

- výlet do Prahy - vlastivědná procházka Prahou

učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin: s. 22 - 35

PS: s.  vybraná cvičení + dobrovolně vybraná pro zájemce

- pokračování ve hře pro zájemce o historii, která bude vyhodnocena na konci června

 

Anglický jazyk

 • Denní aktivity a čas
 • Povolání a zájmy
 • Planety a počasí
 • Hodiny (detailně – čtvrt, půl, tři čtvrtě)
 •  

 • Slovesa opakování + detailně 3. os. přít. času: kladná věta, zápor, otázka
 • “Short answers”
 • Otázky samostatné i s  tázacím zájmenem
 •  

 • Slovní zásoba a psaní – lekce 7
 •  

 • Opakování všeho předchozího         
 • Rolové hry
 • Můj denní program (Rozhovor)
 • Sluneční soustava (Prezentace)
 • Předpověď počasí

procvičování: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/multirom?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Matematika

- převody jednotek

- římské číslice

- práce s daty

Geometrie:

- čtverec a obdélník

- konstrukce

- výpočet obvodu a obsahu

Závěrečný test - v prvním týdnu v červnu