Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc říjen

Český jazyk

mluvnice:

- průběžně:

- souhrnné opakování ( určování slovních druhů, pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov, pravopis koncovek podstatných jmen)

- určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (osoba, číslo, čas, způsob; pád, číslo, rod, vzor)

- stavba věty - věta jednoduchá, souvětí

- podmět a přísudek ve větě

- shoda přísudku s podmětem orientačně

nové učivo:

- stavba slova, slovotvorba

- skupiny s ě/je; mě/mně

učebnice str. 22 - 37

čtení:

- texty z čítanky str. 24 - 31

- práce s vlastní knížkou - čtenářské chvilky: každý pátek

- nácvik dramatizace pověsti "O dívčí válce" - příprava na vystoupení k 100. výročí vzniku republiky

 

sloh:

- řešení konfliktních situací

- omluva

- popis pracovního postupu - jednoduchý výrobek

 

Přírodověda

- člověk a vesmír - Slunce, souhvězdí, galaxie

- pohyby Země

- třídění živých organismů

 

Vlastivěda - dějepis (1. pololetí)

- vláda Habsburků, období baroka, Národního obrození

- první republika

- 28. říjen - sté výročí vzniku republiky

 

Anglický jazyk

 

 

Matematika

- zlomky: opakování a procvičování + test

- pamětné operace s přirozenými čísly

Geometrie: konstrukce obdélníku a čtverce